Algemene info

Ligging

Arrondissement:
Halle-Vilvoorde
Provincie: Vlaams-Brabant


Kapelle-op-den-Bos ligt in het noorden van de provincie Vlaams-Brabant, grenzend aan de provincie Antwerpen. De huidige gemeente Kapelle-op-den-Bos ontstond in 1977 uit de samenvoeging van de voormalige gemeenten Kapelle-op-den-Bos, Nieuwenrode en Ramsdonk.

Buurgemeenten zijn in het noorden Willebroek, in het oosten Mechelen en Zemst, in het zuiden Grimbergen en Meise en in het westen Londerzeel.

De autosnelweg A12 (Antwerpen - Brussel) en het Zeekanaal (Brussel-Schelde) vormen twee belangrijke verbindingsassen voor onze gemeente. De A12 vormt een zeer voorname verkeersas voor onze gemeente. Via Londerzeel worden wij langs de A12 verbonden met de twee grootsteden Brussel en Antwerpen. Het kanaal daarentegen heeft echter een zekere invloed op het sociale leven van de Kapellenaar.

Deze waterweg verdeelt de gemeente in twee delen waardoor Kapelle-Oost als het ware toch voor een deel wordt afgesloten van het centrum van de gemeente. De spoorlijn Gent-Sint-Pieters - Mechelen doorkruist onze gemeente (er is een stopplaats aansluitend op de dorpskern van Kapelle-op-den-Bos).

Kapelle-op-den-Bos telt 27 km buurtwegen van groot verkeer en 68 km andere verharde wegen.

Kapelle-op-den-Bos bevindt zich in het verstedelijkte gebied tussen Antwerpen en Brussel. Dit gebied was vroeger sterk geïndustrialiseerd. Vooral langsheen het kanaal vonden verschillende industriële activiteiten plaats. Deze activiteiten zijn vandaag grotendeels verdwenen. In Kapelle-op-den-Bos is momenteel nog het cement verwerkende bedrijf Eternit langsheen het kanaal gevestigd. De bevolking, tewerkgesteld in de tertiaire sector, is vooral aangewezen op de steden Mechelen, Antwerpen en Brussel.

De dorpskern van Kapelle-op-den-Bos heeft een vrijwel stedelijk karakter. In de kern bevinden zich de administratieve diensten, het station, de belangrijkste sportinfrastructuur zoals het gemeentelijk zwembad, de sportvelden van het Sint-Theresiacollege en NV Eternit en diverse horeca- en handelszaken. Ramsdonk waar twee monumenten de trekpleister zijn en Nieuwenrode waar in de geklasseerde oude pastorie het gemeenschapscentrum, de cultuurdienst en dienst toerisme zijn ondergebracht behielden eerder hun landelijk karakter. De laatste jaren werden verschillende woonwijken aansluitend op de verschillende dorpskernen aangelegd en ze zijn er dan ook mee vergroeid. Verspreid over de gemeente bevinden zich bovendien een aantal kleine bedrijven.
 

Oppervlakte

Kapelle-op-den-Bos is een landelijke gemeente met een totale oppervlakte van 15,3223 km².

 

Bevolkingsaantal

Telling op januari 2013
Kapelle-op-den-Bos telt  9.210 inwoners: 4.716 vrouwen en 4.494 mannen.
Kapelle-op-den-Bos centrum en Oost: 5.901
Ramsdonk: 1.561
Nieuwenrode: 1.748

Inwoners met een vreemde nationaliteit: 255

Gezinnen: 3.839
 

Evolutie bevolkingsaantal

                    bevolkingsevolutie 1977 ‑ 2013

                  _______________________________

Bij fusie inwoners :

    Kapelle‑op‑den‑Bos: 4871        Nieuwenrode:1428        Ramsdonk:1526

    Grenscorrectie Zemst: 98

    Oppervlakte: 1524,64 ha of 15,2464 km2

 

JAAR

GEBOORTEN

OVERLIJDENS

AANKOMSTEN

VERTREKKEN

AANTAL

INWONERS

01/01

         

          

         

          

             

1977

         

          

         

          

  7923       

1978

 96      

 53       

 294     

  272     

  7988       

1979

 116     

 63       

 412     

  248     

  8205       

1980

 100     

 61       

 365     

  286     

  8321       

1981

 114     

 63       

 244     

  311     

  8305       

1982

 101     

 75       

 228     

  230     

  8326       

1983

 104     

 73       

 287     

  318     

  8325       

1984

 94      

 70       

 229     

  265     

  8313       

1985

 100     

 68       

 294     

  285     

  8354       

1986

 98      

 76       

 267     

  291     

  8352       

1987

 86      

 76       

 221     

  231     

  8352       

1988

 89      

 69       

 263     

  263     

  8372       

1989

 101     

 72       

 278     

  214     

  8465       

1990

 93      

 68       

 299     

  270     

  8519       

1991

 90      

 77       

 272     

  260     

  8544       

1992

 96      

 65       

 372     

  243     

  8704       

1993

 92      

 63       

 313     

  288     

  8758       

1994

 101     

 76       

 324     

  335     

  8772       

1995

 104     

 77       

 372     

  325     

  8846       

1996

 98      

 74       

 337     

  285     

  8922       

1997

 97      

 76       

 345     

  408     

  8880       

1998

 94      

 82       

 356     

  365     

  8883       

1999

 93

 74

 332

  370

  8864

2000

 87

 88

 337

  416

  8784

2001

80

 75

 332

  388

  8733

2002

82

62

379

  340

  8792

2003

82

79

372

  346

  8821

2004

89

85

389

  354

  8860

2005

81

94

423

  382

  8888

2006

81

72

445

  426

  8916

2007

82

78

394

  390

  8924

2008

 

 

 

 

  8969

2009

 

 

 

 

  8913

2010

 

 

 

 

  9033

2011

 

 

 

 

  9086

2012

 

 

 

 

  9165

2013

 

 

 

 

  9210