Cultuurdienst

Hier kan je terecht voor informatie over het algemeen cultuurbeleidsplan, de gemeentelijke cultuurraad, de gemeentelijke erfgoedcel, de werkgroep kunstbeleid, de activiteitenkalender van socio-culturele verenigingen, de activiteitenkalender van gemeentelijke socio-culturele organisaties (open monumentendag, week van de amateurkunsten, erfgoeddag, Vlaams volksfeest,...), de activiteitenkalender van de oude pastorie vzw, aanvragen voor de huur van gemeentelijke culturele infrastructuur en aanvragen voor de ontleendienst.