Samenwerken aan cultuur in de Noordrand

maandag 17 juni 2019


Cultuur is meer dan het is. Meer dan theater, meer dan vorming, meer dan bibliotheken, erfgoedwerking, amateurkunsten, circus,…

Cultuur maakt mensen beter, doet gemeenschappen groeien, stelt gerust, spoort aan tot reflectie en creativiteit, en ja: ook tot initiatief ondernemen. Buiten de lijntjes kleuren, ongewone allianties aangaan. Durven.

Onze gemeente werkt op vlak van cultuur al jaren samen met de gemeenten en steden in de Noordrand om binnen onze regio elkaars werking te versterken en om elkaars inwoners te stimuleren een graantje mee te pikken van dat rijk gevuld aanbod.  Deze samenwerking werd jarenlang structureel ondersteund door de Provincie Vlaams-Brabant maar door het wegvallen van de provinciale culturele rol moet dit voortaan anders aangepakt worden. Gelukkig biedt het Vlaamse decreet Bovenlokale Cultuurwerking nieuwe mogelijkheden van bovenlokale samenwerking onder de vorm van een intergemeentelijke projectvereniging voor cultuur en onze regio pikt hier graag op in.

Op 17 mei 2019 werd het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor cultuur Noordrand opgericht: 13 gemeenten en steden ten noorden van Brussel willen samen werken aan cultuur… maar ook aan toerisme, vrijetijd, zorg en welzijn, ontwikkeling en innovatie. De lokale spelers, verenigd is dit samenwerkingsverband, spotten opportuniteiten en verleggen hun grenzen. Want samen kunnen we zoveel meer dan alleen.

Ook het gemeentebestuur van Kapelle-op-den-Bos ondertekende het samenwerkingsakkoord. Voor het nieuwe intergemeentelijke samenwerkingsverband zal onze gemeente ongeveer 6.300 euro inbrengen. De 13 partners samen leggen ongeveer 122.000 euro in de samenwerkingspot.  Vlaanderen legt daar nog een subsidie van 100.000 euro bovenop.

Met dit bedrag worden de regionale werking en de projecten gefinancierd. Het gemeenschapscentrum, de bibliotheek en de cultuurdienst zullen proberen het maximum hieruit te halen. Het budget zal o.a. aangewend worden voor de aanwerving van een voltijds regiomedewerker, wegwerken van drempels voor cultuurparticipatie, meerwaarde van cultuur creëren voor kinderen en jongeren, het potentieel van het erfgoed versterken, bestrijding van kinderarmoede, versterken van de lokale economie (creatieve industrie), taalprojecten uitrollen ter bevordering van integratie, aanbod voor ouderen uitbreiden.

Een mooie uitdaging waar wij graag aan mee werken omdat dit meer kansen biedt voor onze inwoners.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht