Over de VZW

Gemeenschapscentrum de oude pastorie

Juridische vorm: EVA-vzw GC de oude pastorie

Start programmatie: 14 april 1989

Cultuurbeleidscoördinator: Diane Van der Aa

Voorzitter: Ivan Vanderveken

Ondervoorzitter: Philippe Degraef

Schepen van cultuur: Lena Ghysels

Op 8 mei 2019 gingen de nieuwe verkiezingen door en werden de afgevaardigden aangeduid die de volgende zes jaar zullen instaan voor het reilen en zeilen van het gemeenschapscentrum de oude pastorie en de bibliotheek.

Het gemeentebestuur doet voor het beheer van het gemeenschapscentrum de oude pastorie en de werking van de bibliotheek beroep op beheersorganen die werken aan een goed en leuk aanbod voor alle inwoners van onze gemeente. Voor sommige activiteiten, zoals tentoonstellingen, hebben we zelfs een regionale uitstraling.

Het beheersorgaan bestaat uit afgevaardigden van de politieke overheid en uit afgevaardigden vanuit de gemeentelijke adviesraden en geïnteresseerde burgers.

Deze vorm en samenstelling is wettelijk bepaald. Net zoals bij het besturen van een gemeente moeten ook de afgevaardigden voor dit beheersorgaan om de zes jaar worden verkozen.

Tijdens de voorbije jaren werd een hele weg afgelegd om van het gemeenschapscentrum de oude pastorie en de bibliotheek iets te maken. Ondertussen zijn deze uitgebouwd tot zeer druk bezochte huizen waarin een hele waaier aan activiteiten doorgaan.

Langs deze weg willen wij dan ook de uittredende bestuursleden, en in het bijzonder Paul De Prins die 24 jaar voorzitter is geweest van het beheersorgaan, bedanken voor hun jarenlange inzet.

Op 8 mei 2019 gingen de nieuwe verkiezingen door en werden de afgevaardigden aangeduid die de volgende zes jaar zullen instaan voor het reilen en zeilen van het gemeenschapscentrum de oude pastorie en de bibliotheek.

Dit zijn: Marc Aerts, Katleen Berghmans, Daniël Breugelmans, Carine Broothaerts, Emilia Cantero, Nicole Christiaens, Yves Craen, Annick De Coninck, Philippe Degraef, Kris De Goeyse, Ria Devos, Lena Ghysels, Inge Hermans, Geertje Jacobs, Hanne Lamberts-Van Assche, Maarten Merlevede, Bert Miseur, Filo Schellemans, Jan Teugels, Steven Teugels, Sonja Thielemans, Christ’l Thys, Arno Van Blijenbergh, Ann Van Rompaey, Ivan Vanderveken, Dirk Van Humbeeck, Anja Verbergt, Jan Verhavert, Agnes Verhoeven en Nadine Windey. Ivan Vanderveken werd gekozen als voorzitter en Philippe Degraef werd gekozen als ondervoorzitter. Cultuurbeleidscoördinator Diane Van der Aa en bibliothecaris Els Op de Beeck zetelen als niet-stemgerechtigde leden.

Al deze mensen zorgen ermee voor dat de opdrachten van de bibliotheek en het gemeenschapscentrum kwaliteitsvol worden ingevuld.